Lena in een Lijstje

Een vrolijke kindervoorstelling over de dood

Vrolijk?
Ja. En verdrietig en grappig en mooi.

Lena en haar twee vriendinnen spelen op een rommelzolder. Lena en haar vriendinnen ervaren, bevragen en onderzoeken hoe het is als jijzelf of als iemand in je omgeving dood gaat. Waar ga je naartoe als je dood bent? Welke herinneringen neem je mee? Wat voel je als iemand uit je omgeving er niet meer is? Met behulp van spel, dans en muziek brengt Theatergroep Jut deze vragen in kaart. Antwoorden op deze vragen hebben we niet – maar we kunnen het er wel over hebben met elkaar.

Lena in een Lijstje is gemaakt voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Het totale programma bestaat uit een voorbereidende les, de voorstelling zelf en een nagesprek. In het nagesprek praten we met de leerlingen over verlies. Hoe neem je afscheid van iemand?  Hoe houd je herinneringen levend? En hoe wil je graag getroost worden?

Jut vertelt

Anderen over Lena in een Lijstje

“Schokkend en wonderschoon. Door hoe puur en simpel dit verhaal wordt ontvouwd, is Lena verschrikkelijk mooi.”
Adelheid Roosen | Theatermaker

“Het is eigenlijk vreemd dat iets zo zeker als de dood, zo onvermijdelijk horend bij een leven, zo lastig is om “gewoon” te bespreken. Een theatervoorstelling als Lena in een Lijstje, met een dergelijk educatieprogramma, kan het verschil maken.”
Carine Kappeyne van de Coppello | Rouwdeskundige voor kinderen 

“Ik had niet kunnen bedenken dat een vrolijke voorstelling over de dood mogelijk was. Toch hebben jullie dat gedaan. Mooi!”
Cathelijn Hendriks | Leerkracht groep 5

“We vonden het best spannend omdat we moeilijk konden inschatten wat de voorstelling met de kinderen en ons zou doen, maar we hebben gemerkt dat er een enorme verbondenheid tussen de kinderen en de leerkrachten ontstond.”
Rixte Adrichem  | Intern begeleider basisschool

“Ik vond het prachtig, mooi en grappig! Jullie voorstelling greep me aan. Zo mooi hoe de leerlingen reageerden en hun input bij het nagesprek. Ieder op zijn of haar niveau.”
Jantina Schep | Leerkracht speciaal `onderwijs

“Ik weet wel wat rouwen is:  Als je op het voetbalveld, op doel schiet en mist. Dan heb ik even tijd nodig om te balen, en wil ik even rustig teruglopen, maar de rest gaat dan al door.”
Leerling | groep 7

Jut & Yarden

Yarden Lena in een Lijstje JutTheatergroep Jut en uitvaartvereniging Yarden werken vanaf 2017 samen om rouw en verlies  voor kinderen bespreekbaar te maken. Dankzij de ondersteuning van Yarden wordt het mogelijk de voorstelling voor een gereduceerd bedrag te organiseren op basisscholen.

Een project van Stichting Cultuurbord

Cultuurbord Lena in een Lijstje JutStichting Cultuurbord ondersteunt Theatergroep Jut met praktische zaken en inhoudelijk advies. Het bestuur ziet er op toe dat verkregen gelden rechtmatig en doelmatig worden besteed. Meer informatie op cultuurbord.nl

subsidiënten